top of page
  • ipgahk

IPGA 旅遊應用日語班完滿結束

今期既IPGA旅遊應用日語班完滿結束,好多謝各位同學呢半年黎既支持,亦都要多謝校長比呢個機會我去教你地 @國際專業寵物美容學院校長 Vicardo ,

希望各位同學可以係日本旅行既時候可以適當地運用呢咁多堂既技巧,安心去旅行,最後祝各位旅途愉快 @Psia J01 Wendy Tong @C40 Cheung Wai Man @ C40 Lee Wing @C40 Ruby Wong Sai Man @Hkfyg 羅仲華 @ Psia J01 Chan Hei Man @ Psia J01 Lee Yik Ka @Psia J01 勞振南 @Psia J01 Pang Pik Shan @Psia J01 Tang Yun Sheung @Psia J01 Yeung Sau Fung @Psia J01 Cheng Pui Tim @Level 3 Tsoi Wan Kam @M01 Lai Ka Oi @M01 Tong Trudy @M01 Edwin Wong Pui Hong @Psia J01 Tseung Chak Lam @Psia J01 Cherry Wong 🍒 @Hkfyg Wong Wing Nga @Psia J01文琳 @KCTLam Yuen Ching @J01 Chan Yan Ning @鄧老師


我愛你們😁


IPGA 旅遊應用日語班講師@呀哲 San
87 次查看0 則留言

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page